Zoals jullie weten, hebben we er voor gekozen om on huis langs de buitenkant te isoleren. Dat betekent dat tegen de bestaande gevel rockwool geplaatst wordt (vastgezet met isolatieplugen en spouwankers om er een kleine spouw tussen te laten), en dat daarvoor een nieuwe gevel gemetseld wordt in een gevelsteen.

De stenen lagen al meer dan een jaar te wachten, en de isolatie lag ook al klaar sinds deze winter. Nog enkel wachten op de metsers dus! Wij zouden metserdiender spelen, terwijl de metsers de stenen op elkaar zouden zetten, en zo geschiedde!

Advertenties