Lamme goedzak lars

Ulla * de nieuwsgierige *

Ullysa * de wantrouwige *

(hier samen op de foto met Ulla, Ullysa links met de meest bruine kop, Ulla rechts)

Speelvogel Perceval

en allemaal samen (ze liggen hier eigenlijk zo dicht mogelijk tegen onze tuin; boergeiten zijn nl erg groepsgebonden, en beschouwen de mens als een deel van hun kudde; ze liggen dan ook liefst zo dicht als ze kunnen om te herkauwen):

Ulla en Lars, op weg naar de Paardenmarkt in Torhout om voorgesteld te worden (er zijn weinig geitenhouders in België die de boergeit kennen, en daarom hadden ze aan Wouter gevraagd om ze eens te komen voorstellen)

Advertenties